رأی قطعی پرونده مالباختگان سکه ثامن صادر شد

در سایت دانلودو مطلب رأی قطعی پرونده مالباختگان سکه ثامن صادر شد مشاهده می کنید
وکیل مالباختگان پرونده سکه ثامن در خصوص آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن، گفت: رأی قطعی در شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران صادر شد.
ممنون بابت بازدید از سایت downloadoo.ir دانلودو