استان سمنان در مرحله کنترل و مهار کرونا قرار دارد

در سایت دانلودو مطلب استان سمنان در مرحله کنترل و مهار کرونا قرار دارد مشاهده می کنید
استاندار سمنان با بیان اینکه سمنان آمادگی ورود به وضعیت سفید را دارد گفت: استان سمنان در مرحله کنترل و مهار کرونا قرار دارد.
ممنون بابت بازدید از سایت downloadoo.ir دانلودو